MEDIEPRODVi må snakke om miljø... Men først må Haldis sende meg programbladteksten til MP.