AXELVi må snakke om miljø men først må vi synkronisere alle dynamiske klimafornektelser
med energimultiplikatoren på tvers av vår felles fremtidsvisjon.